Privacy Policy

Verklaring AVG

Het bestuur van Jeu de Boulesvereniging VELO/SMV, gevestigd te Wateringen,
mag persoonsgegevens te weten naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
telefoonnummer en e-mailadres vastleggen op een lijst ten behoeve van een
deugdelijke ledenadministratie. Deze lijst mag jaarlijks ter hand worden gesteld
aan de leden. De gegevens mogen uitsluitend gebruikt worden voor onderlinge
communicatie en mogen niet kenbaar worden gemaakt aan derden.