Lid worden/opzeggen

KENNISMAKING MET EENVOUDIGE JEU DE BOULES SPELREGELS
Dit zijn de basis spelregels.
1. Het spel wordt altijd gespeeld door twee teams. Een team bestaat uit één, twee of drie
personen.
Een team van één persoon, één tegen één (tête à tête), elke speler heeft dan drie boules.
Een team van twee personen, twee tegen twee (doublet), elke speler heeft dan drie boules.
Een team van drie personen, drie tegen drie (triplet), elke speler heeft dan twee boules.
2. Spelers gebruiken stalen boules met een diameter tussen 70,5 en 80 mm.
Het gewicht van de boules ligt tussen 650g en 800g.
Het butje is van hout of plastic en heeft een diameter tussen 25 en 35 mm.
3. Bij het vrij boulen begint het team dat het groene kaartje heeft.
In alle andere gevallen wordt door tossen bepaald welk team begint.
Er wordt geworpen vanaf de tegels welke aan beide kanten tegen de uitlijn liggen.
Tijdens het werpen moeten spelers met beide voeten op de grond blijven.
4. De eerste speler gooit nu het butje.
Het moet blijven liggen op tenminste zes (6) en ten hoogste tien (10) meter van de tegel.
Bij de banen aan de zijkant moet het butje bij het uitwerpen, minstens 1 voet van de zijkant blijven.
Tijdens het spel geldt deze regel niet en is een but of boule uit als die de zijkant raakt.
5. Ligt het butje op de goede plaats, dan gooit de eerste speler of een teamgenoot de eerste boule
zo dicht mogelijk bij het butje.
Er wordt altijd onderhands gegooid.
6. Dan is de tegenpartij aan de beurt om te proberen een boule dichter bij het butje te krijgen.
Daarbij is het toegestaan een boule, van de tegenstander of het butje weg te stoten of te schieten (tireren).
Ook mag men een eigen boule opstoten.
Het team waarvan de boule het dichtst bij het butje ligt heeft de leiding ( ze liggen aan)
7. Het team dat de leiding niet heeft (niet aan ligt), probeert steeds een boule dichter bij het butje te krijgen.
Daarbij mag ook het butje worden weggespeeld om de eigen positie te verbeteren.
Heeft een team geen boules meer, dan mag het andere team met de resterende boules proberen nog meer punten te scoren.
8. Als alle boules gespeeld zijn, krijgt de winnende equipe net zoveel punten als het aantal boules dat beter ligt t.o.v. van het butje dan de beste boule van de tegenpartij.
9. Het team dat een speelronde wint, werpt het butje weer uit.
Het team die het eerst 13 punten heeft is winnaar.

LID WORDEN

De jaarcontributie vanaf 1 januari t/m 31 december bedraagt € 80,00. De contributie wordt vooruit betaald. Bij aanvang van een nieuw lidmaatschap wordt de contributie naar verhouding berekend vanaf de ingangsdatum van de eerstkomende kwartaalperiode. De kwartaalperiodes zijn 1 april € 60,00 1 juli € 40,00 en 1 oktober € 20,00. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt er geen restitutie verleend en opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden ingediend voor 1 december.  

De jaarcontributie € 80,00 en kan alleen per bank worden betaald op
rekening NL96 RABO 0142 2335 01, ten name van SMV Jeu de Boules, onder
vermelding van: naam en contributie en jaar waarop het betrekking heeft.

In ons Bouleshome zijn bij de verantwoordelijke mensen een inschrijfformulier en een AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) formulier verkrijgbaar. Ook kun je onderaan de pagina de formulieren downloaden en zelf uitprinten. Je kunt dit invullen en inleveren bij de verantwoordelijke mensen in ons Bouleshome. Voor dat je dit doet is het altijd mogelijk om proef te spelen. Boules zijn aanwezig en je krijgt instructie en hoe je het beste kunt gooien.

Opzeggen per e-mail voor 1 december aan de secretaris Gerard van Ardenne e-mail: ardennegerard@gmail.com of postadres

Jeu De Boules vereniging VELO/SMV t.a.v. Gerard van Ardenne Noordweg 26 2291 EE WATERINGEN


Sfeerimpressie